map-cosminele
nature-cosminele-768x432
peisaj-768x331
previous arrow
next arrow

Comisia de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  agricultura, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

ION CONSTANTIN 

PANAIT MARINELA

PENES PETRE

 

Comisia de specialitate  nr. 2 pentru administraţie publică, juridic,  apărarea  drepturilor cetatenilor, a ordinii şi liniştii publice

GRIGORE C. CONSTANTIN

OANCEA BIANCA-ANDREEA

COJOCARU CORNEL

 

Comisia de specialitatenr. 3 pentru învăţământ, sănătate, cultura, protecţie socială, activităţi sportive şi  de agrement

GRIGORE CONSTANTIN

NITA ALIN

NEAGU GEORGIAN